FORMULARZ ZWROTU BILETU

(* -poniższa procedura zwrotu nie dotyczy biletów zakupionych w kasie kina)

  • zwrot biletu online możliwy jest wyłącznie do momentu rozpoczęcia seansu, na który został zakupiony bilet online
  • kwota zwrotu zostanie przelana na konto, z którego zapłacono za bilet, poprzez system Tpay.com
  • zwrot należności realizowany jest po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza w terminie do 5 dni roboczych.

DANE DOTYCZĄCE SEANSU

DANE KUPUJĄCEGO BILET

ZGODY I OBOWIĄZKI

  • Jestem świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do realizacji usługi wg mojego zapytania i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania i realizacji usługi. Jestem świadoma/y możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.

  • Uwaga: Złożenie formularza nie oznacza automatycznego zwrotu.

DANE KONTAKTOWE

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu

ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość

84 639 23 13

ckf@stylowy.net

bip.stylowy.net

Opis w języku łatwym do czytania

background
Logo BIP Logo Miasto Zamość logo stowarzyszenie kin studyjnych logo PISF logo filmoteka narodowa logo Sieci Polskich Kin Cyfrowych logo KinAds