FORMULARZ WYNAJMU SALI

Firmy, które zamierzają zarezerwować sale w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu zobowiązane są wypełnić poniższy formularz.

DANE WYNAJMUJĄCEGO / ORGANIZATORA / PŁATNIKA

DANE KONTAKTOWE

DANE DOTYCZĄCE WYNAJMU SALI

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZGODY I OBOWIĄZKI

  • Jestem świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do realizacji usługi wg mojego zapytania i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania i realizacji usługi. Jestem świadoma/y możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.
  • Wytyczne dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

  • Uwaga: Złożenie formularza nie oznacza automatycznej zgody na wynajęcie sali. Decyzja wydana jest w ciągu tygodnia od wysłania formularza.

DANE KONTAKTOWE

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu

ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość

84 639 23 13

ckf@stylowy.net

bip.stylowy.net

Opis w języku łatwym do czytania

background
Logo BIP Logo Miasto Zamość Logo Fundusze Europejskie Logo RPO Lubelskie logo SKSiL logo PISF logo filmoteka narodowa logo Sieci Polskich Kin Cyfrowych logo KinAds