Newsletter

Biuletyn Informacyjny (Newsletter) Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu to regularne informacje o filmach, wydarzeniach oraz promocjach przesyłane na Państwa adres poczty elektronicznej. Zachęcamy do subskrypcji.

Dodaj Usuń

Dopisanie do Newslettera oznacza zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego drogą emailową. Jednocześnie, Centrum Kultury Filmowe „Stylowy” oświadcza, że adresy emailowe nie są i nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób oraz nie będą przekazywane innym osobom lub firmom.

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji, korzystając z formularza na stronie. Wystarczy wpisać swój adres e-mail i wybrać opcję usuń.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newsletter’a jest Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” Zamość (adres: ul. Odrodzenia 9, 22 - 400 Zamość, adres e-mail: ckf@stylowy.net, numer telefonu: 84 639 23 13). W Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” Zamość powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: ido@stylowy.net).

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji w ramach newsletter’a.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newsletter’a.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przesyłania informacji w ramach newsletter’a. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości przesyłania newsletter’a. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

background
Logo BIP Logo Miasto Zamość Logo Fundusze Europejskie Logo RPO Lubelskie logo SKSiL logo PISF logo filmoteka narodowa logo Sieci Polskich Kin Cyfrowych logo KinAds