Zgodnie z decyzją rządu RP do 25 kwietnia kino jest nieczynne.

„Chiaroscuro infinito” w Galerii Stylowy

„Chiaroscuro infinito” w Galerii Stylowy Galeria

CKF Stylowy oraz Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne serdecznie zapraszają na wystawę fotografii
Łukasza Resiaka „Chiaroscuro infinito”. Wystawę można oglądać w Galerii Stylowy (hol przed wejściem do sal kinowych). Wstęp wolny.

Cykl abstrakcji geometrycznych jest subiektywną interpretacją architektonicznych przestrzeni, w których funkcję nadrzędną stanowi światłocień (chiaroscuro), powstały w sposób naturalny na płaszczyznach murów. Według definicji ten oksymoron (z włoskiego chiaro - „jasny”, scuro -„ciemny”) wskazuje na przejścia tonalne, wynikające przede wszystkim z różnic w natężeniu światła. Prezentowane na fotogramach świetlne emanacje, tworzą zalążki przestrzeni, która ucieka przed zamknięciem w kadrze, stanowiąc jego kontinuum, nieskończoność (infinito). Istotne jest wrażenie, zaś sam przedmiot, zredukowany do minimum, traci na znaczeniu, przestaje być rozpoznawalny. Figury i linie stanowią punkt odniesienia dla studium metafizycznego ładu i harmonii. Lapidarność treści i formy jest zaproszeniem do kontemplacji i poszukiwania absolutu poza materią płaszczyzny zdjęcia. Taki sposób obrazowania rzeczywistości wynika z wewnętrznej potrzeby zwrócenia się ku wartościom duchowym, wynikającym z chaosu współczesnego świata.

Najbliższe wydarzenia

Starsze wydarzenia
background
Logo BIP Logo Miasto Zamość Logo Fundusze Europejskie Logo RPO Lubelskie logo SKSiL logo PISF logo filmoteka narodowa logo Sieci Polskich Kin Cyfrowych logo KinAds