II BLOK 10.ZFF

Polska 2021, dokumentalny, od lat 12,

Zapraszamy na konkursowe projekcje filmowe odbywające się w ramach 10. ZFF Spotkania z historią. To okazja żeby obejrzeć najlepsze i najnowsze filmy dokumentalne o tematyce historycznej w standardzie kina cyfrowego. Projekcje odbędą się w dniach 18-20 sierpnia 2022 w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu. Po pokazie każdego z filmów odbędzie się spotkanie z twórcą.

II BLOK FILMOWY
----------------------
9:00 Pokaz konkursowy: Drobny, kruchy człowiek, reż. B. Hyży-Czołpińska (54’) - po projekcji spotkanie z twórcą

Bohaterem filmu jest profesor Jan Jerzy Karpiński – wszechstronny uczony, znawca owadów, fotograf przyrody, autor kilkuset prac naukowych, przewodników, albumów i książek o Puszczy Białowieskiej, wybitny popularyzator przyrody i prekursor turystyki przyrodniczej.
----------------------
10:10 Pokaz konkursowy: Pacyfikacja stoczni szczecińskiej im. A. Warskiego w 1981 r., reż. M. Mazanek-Wilczyńska, A. Kuchcińska-Kurcz (49’) - po projekcji spotkanie z twórcami

Historia przebiegu strajku i pacyfikacji stoczniowców podczas trwania stanu wojennego w Polsce, kiedy to komunistyczne oddziały wojska i milicji, weszły na teren stoczni szczecińskiej, gdzie swój sprzeciw wyrażało około 9 tys. pracowników.
--------------------
11:15 Pokaz konkursowy: Albumy z Wojtkuszek, reż. A. Ciecierski (50’) - po projekcji spotkanie z twórcą

Film o życiu hrabiego Stanisława Kazimierza Kossakowskiego, żyjącego i tworzącego na przełomie XIX/XX w. na terenie Litwy i Polski. Jego prace dały podwaliny nowoczesnej europejskiej fotografii.
--------------------
12:15 Pokaz konkursowy: Ekspertyza. Katastrofa kolejowa pod Otłoczynem, reż. P. Litka (23’)

- po projekcji spotkanie z twórcą
Zderzenie dwóch pociągów pod Otłoczynem w 1980 r. było największą katastrofą kolejową w powojennej Polsce. Zginęło 67 osób. W jaki sposób prowadzono wówczas śledztwo? Czy wykonano jakieś ekspertyzy?
--------------------
12:50 Pokaz konkursowy: Miasto z piasków i serc. Stalowa Wola, reż. T. Arciuch (52’)- po projekcji spotkanie z twórcami

Opowieść o wielkim projekcie o nazwie Stalowa Wola i ludziach, którzy go realizowali. Budowa zakładów i miasta była sztandarową inwestycją przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego. W animacji 3D zrekonstruowany został przedwojenny wygląd miasta.

background
Logo BIP Logo Miasto Zamość Logo Fundusze Europejskie Logo RPO Lubelskie logo SKSiL logo PISF logo filmoteka narodowa logo Sieci Polskich Kin Cyfrowych logo KinAds