TRYPTYK ZAMOJSKI

Polska 1999, dokumentalny,

Hanna Etemadi

CKF Stylowy zaprasza grupy szkolne na projekcje filmów z cyklu "Tryptyk zamojski" z prelekcją p. Agnieszki Jaczyńskiej. Autorką scenariusza i reżyserką dokumentów jest Hanna Zofia Etemadi. Tryptyk zamojski to trzy filmy dokumentalne prezentujące historię wysiedleń z Zamojszczyzny. W ofercie edukacyjnej dostępne są wszystkie części „Tryptyku…”. Każda z nich może być prezentowana osobno. Projekcja wybranej części „Tryptyku…” z prelekcją możliwa jest w poniedziałki w godz. 11.00 - 14.00 i czwartki w godz. 8.00 - 14.00 po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji miejsc i uzgodnieniu terminu (tel. 84 639 23 13). Wstęp wolny.

DZIECI ZAMOJSZCZYZNY | 1999 | 42 min

Zgodnie z rozporządzeniem reichsfuhrera SS Heinricha Himmlera, Zamojszczyzna w 1942 roku została uznana za pierwszy niemiecki teren osiedleńczy w Generalnej Guberni. Drobiazgowo zaplanowaną akcję masowego wysiedlania polskiej ludności rozpoczęto w nocy z 27 na 28 listopada, w Skierbieszowie i okolicznych wsiach. Objęto nią następnie powiaty hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. Zakończono w marcu 1943 roku. W filmie przybliżającym te wydarzenia o swoich dramatycznych przeżyciach opowiadają ich uczestnicy i ostatni żyjący świadkowie.

RÓŻA I JAN | 2013 | 54 min

Film powstał w oparciu o wywiad z ordynatem Janem Zamoyskim nagrany w 2000 roku, podczas realizacji pierwszej części tryptyku pt. "Dzieci Zamojszczyzny". Cześć druga ukończona z okazji obchodów 70-lecia wysiedleń, dotyczy okresu pacyfikacji będącej w dużej mierze odpowiedzią na powstanie zamojskie. W tym czasie szczególne zasługi w dziele ratowania dzieci mają Jan i Róża Zamoyscy. Zwłaszcza Róża stała się przykładem postawy patriotycznej, ale przede wszystkim wzorem człowieka dającego potrzebującym ciepło, serdeczność i ratunek. Jej właśnie w głównej mierze, a także ludziom, których zarażała swoją pasją niesienia pomocy bez względu na cenę - poświęcony jest film.

TRZECI FRONT | 2014 | 51 min

Film o dramatycznych losach Dzieci Zamojszczyzny. Głównym bohaterem dokumentu jest Julian Grudzień, wysiedlony ze Skierbieszowa w wieku 5 lat, a także jego córka i wnuczka. Obraz przedstawia działania okupanta oraz losy ofiar przez pryzmat dokumentów archiwalnych, jak również relacje żyjących jeszcze świadków i pokrzywdzonych.

AGNIESZKA JACZYŃSKA – historyk, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. W latach 2000-2017 kierownik Referatu Edukacji Historycznej OBEP IPN w Lublinie, następnie naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie. Obecnie z-ca dyrektora Szkół Społecznych w Zamościu i nauczyciel Historii i Historii i Społeczeństwa w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu. Specjalizuje się w szeroko pojętej edukacji historycznej w zakresie historii najnowszej. Bierze udział w pracach Rady Ekspertów (kierowanej przez Wspólną Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową) w projekcie opracowania wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii najnowszej. Autorka wielu wystaw, publikacji naukowych i dydaktycznych. Do najważniejszych należą: Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie (2012 r.). Nominacja do Nagrody Historycznej Polityki w 2013 r. w kategorii prac naukowych i popularno-naukowych; nominacje do Nagroda im. Tomasza Strzembosza - edycja 2013. Książka otrzymała Nagrodę KLIO III stopnia w 2013 r. w kategorii autorskiej. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 (2007 r.),współautorstwo: Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka. Książka otrzymała Nagrodę jury i czytelników w konkursie o nagrodę im. Oskara Haleckiego „Książka Historyczna Roku” w 2008 r.

background
Logo BIP Logo Miasto Zamość Logo Fundusze Europejskie Logo RPO Lubelskie logo SKSiL logo PISF logo filmoteka narodowa logo Sieci Polskich Kin Cyfrowych logo KinAds