WSZYSTKO DLA POLSKI. POWSTANIE ZAMOJSKIE 1942-1944

Polska 2016, dokumentalny,

Zwiastun Galeria

2017-01-17

Magdalena Kołodziejczyk, Rafał Kołodziejczyk

Magdalena Kołodziejczyk, Rafał Kołodziejczyk

Film opowiada o tragicznych losach polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej, o niemieckich akcjach wysiedleńczych i pacyfikacyjnych na tym terenie oraz bohaterskiej walce zbrojnej oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w obronie ludności cywilnej oraz na rzecz wywalczenia niepodległości.
Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania filmu był Prezes Światowego Związku AK Okręg Zamość - Poseł Sławomir Zawiślak. W wyniku podjętych przez ŚZŻAK Okręg Zamość starań, produkcję filmu dofinansował Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz darczyńcy.

background
Logo BIP Logo Miasto Zamość Logo Fundusze Europejskie Logo RPO Lubelskie logo SKSiL logo PISF logo filmoteka narodowa logo Sieci Polskich Kin Cyfrowych logo KinAds